Küsimused ümberristivatele kirikutele

Siin on küsimused Issanda Loomaaiale asjade kohta, milles oleme Piiblist kõrvale kaldunud.

Küsimused ümberristivatele kirikutele

Ristides inimesi ümber, me tunnistame sellega, et esimene ristimine ei olnud pädev. Miks? Kas Jumal töötab ainult teatud usklike juures? Või on vee kogus määrav, või mingi kindel sõnastus, mida ristitimisel kasutada? Või on hoopis Jordani jõgi ainuke õige koht ristimiseks, nagu mõned arvavad? Kas kogudust vahetades peab tõesti jälle laskma ennast ristida? Juba see on meile häbiks, et oleme lasknud Saatanal ennast killustada nii paljudesse eri parteidesse (kirikutesse)!

Küll Jumal oleks andnud Piiblis selged ja täpsed instruktsioonid “õige” ristimise läbiviimiseks, kui see niiviisi vajalik oleks olnud. Kõik taolised väited ja mõtted paljastavad siis ebausku ja usaldamatust Issanda Sõna ja Väe suhtes ning heidavad kahtluse varju ristimise toimingule. Parem on neist vabaneda ja püüda lihtsuse poole Kristuses.

Me leiame lihtsa õpetuse Jeesuselt eneselt: “Kes usub ja keda ristitakse, see saab päästetud; aga kes ei usu, see mõistetakse hukka.” Mk.16:16. Negatiivses lause pooles mainib Jeesus ainult usku!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *