Usutunnistus

Mida me usume?

1. Maailm on loodud väga targa ja vägeva olendi poolt, keda kutsume Jumalaks. Võime tuua vähemalt kaks põhjendust: Esiteks on Jumal seda ise oma Sõnas öelnud; Teiseks: Kogu universumi olemus, selle täiuslik harmoonia ja kooslus ning ülitargalt läbimõeldud funktsionaalsus kinnitavad seda. Teadus pole kunagi olnud vastuolus teadmisega Jumalast ja Tema loomisest, vaid just vastupidi, kinnitab Tema mõõtmatut suurust ja sügavust, imelisust ja ääretut tarkust.

2. On olemas ainult üks Jumal. Ehkki langenud inglid (kurjad vaimud) on üritanud (üritus ongi läbikukkunud katse) Jumala valitsust kukutada, ei ole nad midagi saavutanud, sest maailm on jäänud püsima ja püsib Jumala poolt seatud lõpuni. Jumal kontrollib olukorda maailmas igal pisemalgi ajahetkel ja igas paigas. Paljud inimesed küsivad: miks on siis maailmas nii palju kurjust? Kas Jumal ei sekku üldse asjadesse maa peal? Jumal sekkub küll omal ajal ja õigel ajal ja sekkub pidevalt, aga Ta annab ka kurjadele aega meeleparanduseks. Tema viivitab oma kohtumõistmisega sellepärast, et võimalikult paljud võiksid Tema armu vastu võtta. Ta teeb seda armastusest meie vastu. Vastasel juhul me kõik juba põleksime Põrgus.

3. Jumal pakub meile seda armu ja armastust oma Pojas, Jeesuses Kristuses. Inimestele pole antud ühtegi muud nime, kelles meid igavikus päästetakse. Ainult Jeesus on ristipuul surnud inimkonna eest ja maksnud kinni meie patuvõlad. Ainult Tema on Jumala Tall, kes võttis ära maailma patu. On ju väga huvitav fakt seegi, et keegi teine pole sellele tiitlile (Lunastaja, Päästja) kunagi pretendeerinudki. Jeesuse hülgamine on siis kõige tõsisem ja rumalam tegu, mida inimene võib kunagi teha, sest niiviisi lükkab ta endast eemale ainsa tõelise võimaluse pääseda. Samas on Jumal siiski väga pikameelne ja ootab meeleparandusele neidki, kes on Ta ära tõuganud.

4. Inimese omad head teod ei piisa ega kõlba Jumalale, sest vastasel juhul poleks Jumalal olnud mingit mõtet ja vajadust saata oma ainust Poega ristipuule neid kohutavaid kannatusi kannatama ja sellist surma surema. „Kõik inimesed on pattu teinud ja Jumala aust ilma ja mõistetakse õigeks usu läbi Jeesusesse Kristusesse.“ Ro. 3:23-26. Inimesel võib olla küll häid tegusid, aga need ei kõlba Jumala silmis tema õigeks mõistmiseks. Selletõttu ka kõige paremad inimkonna hulgast vajavad Jeesuse Kristuse lunastust, ega pääse igavesest hukatusest oma „heade“ tegude abil. Samas pole ühtegi nii kurja inimest, keda Jumal ei võtaks vastu usu läbi Jeesusesse.

5. „Sest nii palju on Jumal maailma (hukkuvat inimkonda) armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et mitte ükski, kes Temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igave elu.“ Joh. 3:16. Võime nüüd küsida: miks Ta siis lihtsalt kõiki ei päästa? Miks ütles Jeesus ise, et neid, kes hukka lähevad, on rohkem kui neid, kes saavad päästetud? Põhjus on väga lihtne: inimesed ei taha vastu võtta Jeesust oma Päästjaks; nad kas loodavad omaenda headusele, mõnele libareligioonile või lihtsalt eitavad igavese hukatuse võimalust, lükates oma suhete korraldamist Jumalaga aina edasi homsesse päeva.

6. Jumala õiglus ja pühadus (puhtus ja tõde) ei saanud inimesele lihtsalt andestada ja meie patud unustada, vaid keegi pidi need kinni maksma. Seda tegi Jeesus, Jumala ainus Poeg. Jeesus maksis kinni kogu inimkonna patud ja võlad ja igaüks, kes Temasse usub, saab lunastatud ja õigeks tehtud ning pärib igavese elu.

7. Jumal igatseb igat inimest aidata ja päästa, tervendada ja õnnistada. Usu läbi võib see sündida ka sulle. Usk sünnib Jumala Sõna kuulmisest. Kui soovid oma ellu muutust ja abi, hakka külastama jumalateenistusi, kasvõi meie koguduses Raplas, Koidu 10, pühapäeviti kell 11.00